PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2024

Lưu ý: Các thông tin có dấu (*) bắt buộc phải nhập. Số Hồ sơ do phần mềm tự sinh, thí sinh không phải nhập.

Bạn phải nhớ Mật khẩu để có thể vào sửa thông tin đăng ký và Xem kết quả đăng ký

Số Hồ sơ:

A. THÔNG TIN THÍ SINH

Họ đệm: (*) Tên: (*) Giới tính:
Ngày sinh: tháng năm (*) Nơi sinh: (*)
Số CMTND/Căn cước CD: (*)
Ngày cấp  (*) Nơi cấp (*)

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Số điện thoại :  Dân tộc: (*)
Email: (*)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: (*)
Nơi ở hiện nay: (*)
Nghề nghiệp, chức vụ:
Nơi làm việc:
Nơi học trước đây (ghi tên trường và nơi trường đóng: Xã - Huyện - Tỉnh):  (*)
Ngành học và chuyên ngành học ở Cao đẳng/Đại học (nếu xét theo học bạ cấp 3 thì ghi THPT): (*)
Loại hình đào tạo  Xếp loại tốt nghiệp: (*)
Số hiệu bằng, số vào sổ và ngày cấp bằng (đối với người đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học): (*)
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh (nếu có):  

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Hệ đào tạo:  Loại hình đào tạo:  (*)
Tên ngành:  Chuyên ngành:  (*)
Điểm xét tuyển , Dấu thập phân là dấu chấm (.):
Điểm TBC học tập  (*)

C. GIẤY TỜ: Bạn phải chọn tệp PDF chứa các giấy tờ liên quan (bằng tốt nghệp CĐ/ĐH hoặc trung cấp/Học bạ THPT, bảng điểm CĐ/ĐH hoặc trung cấp/Học bạ THPT, các giấy tờ ưu tiên).

STT Tên file Xem tệp đính kèm
Tệp PDF chứa các giấy tờ liên quan (bằng tốt nghệp CĐ/ĐH hoặc trung cấp/Học bạ THPT, bảng điểm CĐ/ĐH hoặc trung cấp/Học bạ THPT, các giấy tờ ưu tiên):  
Mật khẩu: (*) Xác nhận lại Mật khẩu: (*)

(Thí sinh nhập mật khẩu bất kỳ có từ 8 ký tự trở lên và lưu ý ghi nhớ mật khẩu này để có thể sửa thông tin đăng ký và xem kết quả phê duyệt hồ sơ)

Mã xác nhận:
(Mã xác nhận: bạn phải nhập mã xác nhận chính xác như số trong ảnh bên cạnh):
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG, ĐHVB2, ĐH VLVH - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2024.01 Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà