THÍ SINH ĐĂNG NHẬP
(Bạn phải đăng nhập mới có thể sửa thông tin Phiếu đăng ký và xem kết quả đăng ký)
Số CMND
Mật khẩu
 
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG, ĐHVB2, ĐH VLVH - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2024.01 Phát triển bởi  Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà